MM8 File

? Cách mở file .MM8? Những phần mềm mở file .MM8 và sửa file lỗi. Convert Binary MM8 file sang định dạng khác.

.MM8 File Extension

   
File name MM8 File
File Type Might and Magic 8 Saved Game
Nhà phát triển 3DO
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 1.3 ★ (3 Bình chọn)

File .MM8 là file gì?

MM8 là Game Files - Might and Magic 8 Saved Game, dưới định dạng Binary được phát triển bởi 3DO.

Trò chơi tập tin được tạo ra bởi "Might and Magic VIII: Day of the Destroyer", một vai trò-chơi trò chơi dành cho Windows; lưu tiến bộ của người chơi bao gồm các nhiệm vụ hoàn thành và thuộc tính nhân vật.

What is a MM8 file?

Game file created by "Might and Magic VIII: Day of the Destroyer," a role-playing game for Windows; saves player progress including completed quests and character attributes.

Cách mở .MM8 file

Để mở file .MM8 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MM8 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MM8

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MM8 do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .MM8

File .MM8 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *