MMP File

? Cách mở file .MMP? Những phần mềm mở file .MMP và sửa file lỗi. Convert Text MMP file sang định dạng khác.

.MMP File Extension

   
File name MMP File
File Type 1Symbian Project Specification File
Nhà phát triển Nokia
Phân loại Settings Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.1 ★ (9 Bình chọn)

File .MMP là file gì?

MMP là Settings Files - 1Symbian Project Specification File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Nokia.

hồ sơ dự án được sử dụng bởi các công cụ phát triển Symbian OS; chứa các thuộc tính dự án sử dụng để xây dựng dự án không phụ thuộc vào nền tảng hoặc trình biên dịch được sử dụng; được sử dụng bởi makmake Symbian SDK hoặc các công cụ abld để chuyển đổi các tập tin vào một makefile cho một nền tảng cụ thể.

What is a MMP file?

Project file used by Symbian OS development tools; contains project properties used to build the project regardless of the platform or compiler being used; used by the Symbian SDK's makmake or abld tools to convert the file into a makefile for a specific platform.

Cách mở .MMP file

Để mở file .MMP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MMP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MMP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MMP do người dùng đóng góp.

  • MindManager
  • LMMS
  • LMMS
  • MixMeister Fusion Demo
  • MixMeister Studio
  • MixMeister Fusion + Video
  • MixMeister Fusion + Video

Chuyển đổi file .MMP

File .MMP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *