MMS File

? Cách mở file .MMS? Những phần mềm mở file .MMS và sửa file lỗi. Convert N/A MMS file sang định dạng khác.

.MMS File Extension

   
File name MMS File
File Type Transformation Extender Map Source File
Nhà phát triển IBM
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (4 Bình chọn)

File .MMS là file gì?

MMS là Data Files - Transformation Extender Map Source File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi IBM.

tập tin MMS là một tập tin nguồn bản đồ được tạo ra bởi nhà thiết kế đồ, mà là một công cụ kèm theo IBM chuyển đổi Extender. Nó chứa một hoặc nhiều bản đồ dưới dạng mã nguồn, trong đó bao gồm thẻ đầu vào và đầu ra để xác định làm thế nào để chuyển đổi đối tượng dữ liệu từ một định dạng nguồn sang một định dạng mục tiêu.

What is a MMS file?

An MMS file is a map source file created by Map Designer, which is a tool included with IBM Transformation Extender. It contains one or more maps in source format, which include input and output cards that define how to transform data objects from a source format to a target format.

Cách mở .MMS file

Để mở file .MMS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MMS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MMS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MMS do người dùng đóng góp.

  • IBM Transformation Extender
  • KMPlayer
  • KMPlayer
  • LaunchAnywhere
  • InstallAnywhere
  • PRESEN MAGIC The Album
  • PRESEN MAGIC The Album

Chuyển đổi file .MMS

File .MMS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *