MMU File

? Cách mở file .MMU? Những phần mềm mở file .MMU và sửa file lỗi. Convert Binary MMU file sang định dạng khác.

.MMU File Extension

   
File name MMU File
File Type myPM Merge Data File
Nhà phát triển Midori Media
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (3 Bình chọn)

File .MMU là file gì?

MMU là Data Files - myPM Merge Data File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Midori Media.

Tập tin được tạo ra bởi myPM Merge, một ứng dụng sử dụng để tạo Microsoft Word và Excel sáp nhập văn bản đó; chứa một định nghĩa hợp nhất, trong đó xác định một tập tin đầu vào, cài đặt hợp nhất, và một tập tin đầu ra; sử dụng để lưu trữ các cài đặt hợp nhất thể tái sử dụng.

What is a MMU file?

File created by myPM Merge, an application used to generate Microsoft Word and Excel merged documents; contains a merge definition, which specifies an input file, merge settings, and an output file; used for storing reusable merge settings.

Cách mở .MMU file

Để mở file .MMU click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MMU bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MMU

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MMU do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .MMU

File .MMU có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *