MNH File

? Cách mở file .MNH? Những phần mềm mở file .MNH và sửa file lỗi. Convert Binary MNH file sang định dạng khác.

.MNH File Extension

   
File name MNH File
File Type Master Navigator Header File
Nhà phát triển Sapper Oy
Phân loại GIS Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.5 ★ (4 Bình chọn)

File .MNH là file gì?

MNH là GIS Files - Master Navigator Header File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Sapper Oy.

Geoinformation tập tin được sử dụng bởi Thạc sĩ Navigator Software, một chương trình định vị GIS; chứa thông tin về một hình ảnh bản đồ có liên quan được lưu ở định dạng .JPG, .PNG, .GIF, hoặc định dạng hình ảnh khác; lưu trữ dữ liệu cho phép chiếu địa lý của hình ảnh cũng như thông tin hiệu chuẩn.

What is a MNH file?

Geoinformation file used by Master Navigator Software, a GIS navigation program; contains information about an associated map image that is saved in .JPG, .PNG, .GIF, or another image format; stores data for the image's geographic projection as well as calibration information.

Cách mở .MNH file

Để mở file .MNH click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MNH bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MNH

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MNH do người dùng đóng góp.

  • Sapper Oy Master Navigator Software

Chuyển đổi file .MNH

File .MNH có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *