MNK File

? Cách mở file .MNK? Những phần mềm mở file .MNK và sửa file lỗi. Convert N/A MNK file sang định dạng khác.

.MNK File Extension

   
File name MNK File
File Type My Notes Keeper Notebook
Nhà phát triển Wpg Computing
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .MNK là file gì?

MNK là Data Files - My Notes Keeper Notebook, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Wpg Computing.

tập tin dữ liệu được lưu bởi chương trình My Notes Keeper, một quản lý thông tin cá nhân (PIM); cửa hàng ghi chú, hình ảnh, thông tin liên lạc, tin nhắn e-mail, URL, và các thông tin khác; bao gồm một trình xử lý với các tùy chọn định dạng văn bản toàn diện.

What is a MNK file?

Data file saved by My Notes Keeper, a Personal Information Management (PIM) program; stores notes, images, contact information, e-mail messages, URLs, and other information; includes a word processor with comprehensive text-formatting options.

Cách mở .MNK file

Để mở file .MNK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MNK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MNK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MNK do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • My Notes Keeper
  • My Notes Keeper

Chuyển đổi file .MNK

File .MNK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *