MNL File

? Cách mở file .MNL? Những phần mềm mở file .MNL và sửa file lỗi. Convert Text MNL file sang định dạng khác.

.MNL File Extension

   
File name MNL File
File Type AutoCAD Menu LISP File
Nhà phát triển Autodesk
Phân loại Misc Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .MNL là file gì?

MNL là Misc Files - AutoCAD Menu LISP File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Autodesk.

Giao diện người dùng tập tin được sử dụng bởi AutoCAD, một kỹ thuật và architecting chương trình thiết kế; chứa biểu thức thao tác các thành phần giao diện người sử dụng; viết bằng ngôn ngữ AutoLISP độc quyền của Autodesk, mà là dựa trên LISP.

What is a MNL file?

User interface file used by AutoCAD, an engineering and architecting design program; contains expressions that manipulate the user interface elements; written in Autodesk's proprietary AutoLISP language, which is based on LISP.

Cách mở .MNL file

Để mở file .MNL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MNL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MNL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MNL do người dùng đóng góp.

  • Autodesk AutoCAD 2020
  • Microsoft Office
  • Microsoft Office
  • Direct Show Ogg Vorbis Filter
  • Media Player Classic
  • Notepad2
  • Notepad2

Chuyển đổi file .MNL

File .MNL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *