MODE1V3 File

? Cách mở file .MODE1V3? Những phần mềm mở file .MODE1V3 và sửa file lỗi. Convert Text MODE1V3 file sang định dạng khác.

.MODE1V3 File Extension

   
File name MODE1V3 File
File Type Xcode Project Data File
Nhà phát triển Apple
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 1.5 ★ (4 Bình chọn)

File .MODE1V3 là file gì?

MODE1V3 là Developer Files - Xcode Project Data File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Apple.

Nộp được sử dụng bởi Xcode, một ứng dụng phát triển phần mềm Mac OS X; tự động được tạo ra bởi Xcode để duy trì "quan điểm" của người dùng của ứng dụng khi nhiều người dùng sử dụng cùng một dự án; cửa hàng thiết lập người dùng cụ thể, chẳng hạn như vị trí của cửa sổ dự án và những nhóm nào được mở và đóng cửa.

What is a MODE1V3 file?

File used by Xcode, a Mac OS X software development application; automatically generated by Xcode to maintain the user's "perspective" of the application when multiple users use the same project; stores user-specific settings, such as the position of the project window and which groups are open and closed.

Cách mở .MODE1V3 file

Để mở file .MODE1V3 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MODE1V3 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MODE1V3

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MODE1V3 do người dùng đóng góp.

  • Apple Xcode

Chuyển đổi file .MODE1V3

File .MODE1V3 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *