MODE2V3 File

? Cách mở file .MODE2V3? Những phần mềm mở file .MODE2V3 và sửa file lỗi. Convert Text MODE2V3 file sang định dạng khác.

.MODE2V3 File Extension

   
File name MODE2V3 File
File Type Xcode Project Data File
Nhà phát triển Apple
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .MODE2V3 là file gì?

MODE2V3 là Developer Files - Xcode Project Data File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Apple.

Nộp được sử dụng bởi Xcode, một ứng dụng phát triển phần mềm dành cho Mac OS X; tham chiếu bởi Xcode khi nhiều người dùng làm việc trên các dự án Xcode cùng; cửa hàng thiết lập người dùng cụ thể, chẳng hạn như kích thước của cửa sổ dự án và các mục đã chọn trong một dự án; tương tự như các tập tin .MODE1V3.

What is a MODE2V3 file?

File used by Xcode, a software development application for Mac OS X; referenced by Xcode when multiple users work on the same Xcode project; stores user-specific settings, such as the size of the project window and the selected items in a project; similar to the .MODE1V3 file.

Cách mở .MODE2V3 file

Để mở file .MODE2V3 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MODE2V3 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MODE2V3

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MODE2V3 do người dùng đóng góp.

  • Apple Xcode

Chuyển đổi file .MODE2V3

File .MODE2V3 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *