MODEL File

? Cách mở file .MODEL? Những phần mềm mở file .MODEL và sửa file lỗi. Convert N/A MODEL file sang định dạng khác.

.MODEL File Extension

   
File name MODEL File
File Type CATIA 3D Model FIle
Nhà phát triển Dassault Systemes
Phân loại CAD Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.4 ★ (17 Bình chọn)

File .MODEL là file gì?

MODEL là CAD Files - CATIA 3D Model FIle, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Dassault Systemes.

định dạng 3D mô hình được sử dụng bởi CATIA (Computer Aided Three Dimensional Interactive Application), một 3D CAD / CAM chương trình; sử dụng cho việc xây dựng khuôn, chết, composit, và các loại khác của các mô hình.

What is a MODEL file?

3D modeling format used by CATIA (Computer Aided Three Dimensional Interactive Application), a 3D CAD/CAM program; used for building molds, dies, composites, and other types of models.

Cách mở .MODEL file

Để mở file .MODEL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MODEL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MODEL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MODEL do người dùng đóng góp.

  • Okino Computer Graphics PolyTrans
  • Dassault Systemes CATIA
  • Dassault Systemes CATIA
  • 3D-Tool
  • TransCAD
  • Rhinoceros
  • Rhinoceros

Chuyển đổi file .MODEL

File .MODEL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *