MODFEM File

? Cách mở file .MODFEM? Những phần mềm mở file .MODFEM và sửa file lỗi. Convert Binary MODFEM file sang định dạng khác.

.MODFEM File Extension

   
File name MODFEM File
File Type Femap Model
Nhà phát triển Siemens PLM Software
Phân loại CAD Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .MODFEM là file gì?

MODFEM là CAD Files - Femap Model, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Siemens PLM Software.

mô hình tập tin 3D được lưu trong định dạng FEMAP; được sử dụng bởi Femap, một chương trình phân tích kỹ thuật CAD; cửa hàng hình học, vật liệu, lưới, tài sản phần tử, tải, và dữ liệu mô hình khác.

What is a MODFEM file?

3D model file saved in the FEMAP format; used by Femap, a CAD engineering analysis program; stores geometry, materials, mesh, element properties, loads, and other model data.

Cách mở .MODFEM file

Để mở file .MODFEM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MODFEM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MODFEM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MODFEM do người dùng đóng góp.

  • Siemens PLM Software Femap

Chuyển đổi file .MODFEM

File .MODFEM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *