MONSTER File

? Cách mở file .MONSTER? Những phần mềm mở file .MONSTER và sửa file lỗi. Convert Text MONSTER file sang định dạng khác.

.MONSTER File Extension

   
File name MONSTER File
File Type D&D 5e Statblock Generator Monster File
Nhà phát triển Tetra-cube
Phân loại Settings Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .MONSTER là file gì?

MONSTER là Settings Files - D&D 5e Statblock Generator Monster File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Tetra-cube.

Một tập tin MONSTER chứa thông tin về một con quái vật được tạo ra với D & D 5e Statblock Generator, một chương trình web được sử dụng để tạo ra số liệu thống kê (statblocks) cho những con quái vật được sử dụng trong Dungeons & Dragons (D & D) chơi. Nó lưu trữ thông tin trong văn bản đơn giản trong một định dạng thuộc tính-giá trị JSON-như thế nào. file MONSTER bao gồm tất cả các thuộc tính cho con quái vật, chẳng hạn như tên, kích thước, chủng loại, tốc độ, áo giáp, sức mạnh và khả năng.

What is a MONSTER file?

A MONSTER file contains information about a monster created with D&D 5e Statblock Generator, a web program used to generate stats (statblocks) for monsters used in Dungeons & Dragons (D&D) play. It stores information in plain text in a JSON-like attribute-value format. MONSTER files include all the attributes for the monster, such as the name, size, type, speed, armor, strength, and abilities.

Cách mở .MONSTER file

Để mở file .MONSTER click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MONSTER bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MONSTER

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MONSTER do người dùng đóng góp.

  • Tetra-cube D&D 5e Statblock Generator

Chuyển đổi file .MONSTER

File .MONSTER có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *