MONTAGE File

? Cách mở file .MONTAGE? Những phần mềm mở file .MONTAGE và sửa file lỗi. Convert Binary MONTAGE file sang định dạng khác.

.MONTAGE File Extension

   
File name MONTAGE File
File Type Montage Screenplay File
Nhà phát triển Mariner Software
Phân loại Misc Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.2 ★ (6 Bình chọn)

File .MONTAGE là file gì?

MONTAGE là Misc Files - Montage Screenplay File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Mariner Software.

Kịch bản kịch bản được tạo ra bởi Montage, một ứng dụng viết kịch bản cho Mac; chứa các kịch bản phim cũng như thông tin cho cảnh, nhân vật, và địa điểm; cũng lưu trữ thông tin cho quá trình xuất bản kịch bản, chẳng hạn như nghiên cứu, nhiệm vụ, danh bạ và truy vấn.

What is a MONTAGE file?

Screenplay script created by Montage, a screenwriting application for Mac; contains the movie script as well as information for scenes, characters, and locations; also stores information for the screenplay publishing process, such as research, tasks, contacts, and queries.

Cách mở .MONTAGE file

Để mở file .MONTAGE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MONTAGE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MONTAGE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MONTAGE do người dùng đóng góp.

  • Mariner Montage

Chuyển đổi file .MONTAGE

File .MONTAGE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *