MOOV File

? Cách mở file .MOOV? Những phần mềm mở file .MOOV và sửa file lỗi. Convert Binary MOOV file sang định dạng khác.

.MOOV File Extension

   
File name MOOV File
File Type Apple QuickTime Movie
Nhà phát triển Apple
Phân loại Video Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.2 ★ (6 Bình chọn)

File .MOOV là file gì?

MOOV là Video Files - Apple QuickTime Movie, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Apple.

tập phim sử dụng để lưu phim nén trong một định dạng đa phương tiện phổ biến; chứa dữ liệu âm thanh và video nén; định dạng được phát triển bởi Apple, nhưng bây giờ công nhận là cross-platform.

What is a MOOV file?

Movie file used for saving compressed movies in a common multimedia format; contains compressed audio and video data; format developed by Apple, but now recognized as cross-platform.

Cách mở .MOOV file

Để mở file .MOOV click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MOOV bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MOOV

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MOOV do người dùng đóng góp.

  • PentaLoop PlayerXtreme Media Player
  • Apple QuickTime Player
  • Apple QuickTime Player
  • Roxio Creator NXT Pro 7
  • Roxio Toast 18
  • Roxio Popcorn
  • Roxio Popcorn

Chuyển đổi file .MOOV

File .MOOV có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *