MOSAIC File

? Cách mở file .MOSAIC? Những phần mềm mở file .MOSAIC và sửa file lỗi. Convert N/A MOSAIC file sang định dạng khác.

.MOSAIC File Extension

   
File name MOSAIC File
File Type MacOSaiX Mosaic File
Nhà phát triển Frank M. Midgley
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .MOSAIC là file gì?

MOSAIC là Data Files - MacOSaiX Mosaic File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Frank M. Midgley.

Mosaic tạo ra với MacOSaiX, một chương trình mà tạo ra khảm trong Mac OS X; chứa ảnh gốc và hình ảnh sử dụng cho mỗi gạch mosaic; có thể được tạo ra từ hình ảnh địa phương hoặc hình ảnh từ Web.

What is a MOSAIC file?

Mosaic created with MacOSaiX, a program that generates mosaics in Mac OS X; contains the original image and images used for each mosaic tile; may be created from local images or images from the Web.

Cách mở .MOSAIC file

Để mở file .MOSAIC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MOSAIC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MOSAIC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MOSAIC do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .MOSAIC

File .MOSAIC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *