MOTN File

? Cách mở file .MOTN? Những phần mềm mở file .MOTN và sửa file lỗi. Convert N/A MOTN file sang định dạng khác.

.MOTN File Extension

   
File name MOTN File
File Type Apple Motion Generator Project Template
Nhà phát triển Apple
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (8 Bình chọn)

File .MOTN là file gì?

MOTN là Settings Files - Apple Motion Generator Project Template, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Apple.

Một tập tin MOTN là một dự án mẫu có chứa một máy phát điện tạo ra bởi Apple Motion, một ứng dụng đồ họa chuyển động. Nó lưu trữ thông tin về một máy phát điện, trong đó bao gồm thời gian và vị trí của các máy phát điện. file MOTN không chứa các phương tiện thực sự tạo nên các máy phát điện chỉ tham chiếu đến các phương tiện truyền thông.

What is a MOTN file?

A MOTN file is a project template that contains a generator created by Apple Motion, a motion graphics application. It stores information about a generator, which includes the duration and placement of the generator. MOTN files do not contain the actual media that makes up the generator only references to the media.

Cách mở .MOTN file

Để mở file .MOTN click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MOTN bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MOTN

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MOTN do người dùng đóng góp.

  • Apple Final Cut Pro X
  • Apple Motion
  • Apple Motion

Chuyển đổi file .MOTN

File .MOTN có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *