MOTR File

? Cách mở file .MOTR? Những phần mềm mở file .MOTR và sửa file lỗi. Convert N/A MOTR file sang định dạng khác.

.MOTR File Extension

   
File name MOTR File
File Type Apple Motion Transition Project Template
Nhà phát triển Apple
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .MOTR là file gì?

MOTR là Settings Files - Apple Motion Transition Project Template, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Apple.

tập tin Một MOTR là một dự án mẫu có chứa một sự chuyển tiếp tạo ra bởi Apple Motion, một ứng dụng đồ họa chuyển động. Nó lưu trữ thông tin về quá trình chuyển đổi, chẳng hạn như các lớp và thời gian của quá trình chuyển đổi. file MOTR không chứa các phương tiện thực sự tạo nên hiệu ứng chỉ tham chiếu đến các phương tiện truyền thông.

What is a MOTR file?

A MOTR file is a project template that contains a transition created by Apple Motion, a motion graphics application. It stores information about a transition, such as the layers and duration of the transition. MOTR files do not contain the actual media that makes up the effect only references to the media.

Cách mở .MOTR file

Để mở file .MOTR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MOTR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MOTR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MOTR do người dùng đóng góp.

  • Apple Final Cut Pro X
  • Apple Motion
  • Apple Motion

Chuyển đổi file .MOTR

File .MOTR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *