MOX File

? Cách mở file .MOX? Những phần mềm mở file .MOX và sửa file lỗi. Convert N/A MOX file sang định dạng khác.

.MOX File Extension

   
File name MOX File
File Type 1ExtendSim Simulation Software Model
Nhà phát triển Imagine That
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .MOX là file gì?

MOX là Data Files - 1ExtendSim Simulation Software Model, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Imagine That.

mô hình mô phỏng được tạo ra với ExtendSim, một chương trình phần mềm sử dụng để mô phỏng các quá trình thực tế cuộc sống trong một loạt các lĩnh vực; chứa một hoặc nhiều mô phỏng được tạo ra bởi người sử dụng.

What is a MOX file?

Simulation model created with ExtendSim, a software program used to simulate real-life processes in a wide variety of fields; contains one or more simulations created by the user.

Cách mở .MOX file

Để mở file .MOX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MOX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MOX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MOX do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • Extend6LT
  • Extend6LT
  • ExtendSim7
  • ExtendSim8Demo-Player
  • ExtendSim8Demo
  • ExtendSim8Demo

Chuyển đổi file .MOX

File .MOX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *