MP10 File

? Cách mở file .MP10? Những phần mềm mở file .MP10 và sửa file lỗi. Convert Text MP10 file sang định dạng khác.

.MP10 File Extension

   
File name MP10 File
File Type Multisim 10 Project File
Nhà phát triển National Instruments
Phân loại CAD Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.7 ★ (9 Bình chọn)

File .MP10 là file gì?

MP10 là CAD Files - Multisim 10 Project File, dưới định dạng Text được phát triển bởi National Instruments.

hồ sơ dự án CAD tạo ra bởi Multisim, một ứng dụng sử dụng cho mạch thiết kế và phân tích; bao gồm một hoặc thiết kế mạch hơn, mà được lưu sử dụng .MS10 file; cũng có thể bao gồm dữ liệu mô phỏng, tài liệu và báo cáo; cho phép người dùng sắp xếp và quản lý nhiều thiết kế trong một dự án duy nhất.

What is a MP10 file?

CAD project file created by Multisim, an application used for designing and analyzing circuits; includes one or more circuit designs, which are saved using .MS10 files; may also include simulation data, documents, and reports; enables users to organize and manage multiple designs in a single project.

Cách mở .MP10 file

Để mở file .MP10 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MP10 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MP10

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MP10 do người dùng đóng góp.

  • National Instruments Multisim

Chuyển đổi file .MP10

File .MP10 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *