MP11 File

? Cách mở file .MP11? Những phần mềm mở file .MP11 và sửa file lỗi. Convert Text MP11 file sang định dạng khác.

.MP11 File Extension

   
File name MP11 File
File Type Multisim 11 Project File
Nhà phát triển National Instruments
Phân loại CAD Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.5 ★ (6 Bình chọn)

File .MP11 là file gì?

MP11 là CAD Files - Multisim 11 Project File, dưới định dạng Text được phát triển bởi National Instruments.

hồ sơ dự án CAD tạo ra bởi Multisim, một thiết kế mạch, phân tích và mô phỏng chương trình; chứa tham chiếu đến một hoặc thiết kế mạch hơn, được lưu trữ trong .MS11 file; cũng có thể chứa kết quả mô phỏng, tài liệu và báo cáo; sử dụng cho việc tổ chức và quản lý nhiều thiết kế trong một dự án.

What is a MP11 file?

CAD project file created by Multisim, a circuit design, analysis, and simulation program; contains references to one or more circuit designs, which are stored in .MS11 files; may also contain simulation results, documents, and reports; used for organizing and managing multiple designs in a project.

Cách mở .MP11 file

Để mở file .MP11 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MP11 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MP11

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MP11 do người dùng đóng góp.

  • National Instruments Multisim

Chuyển đổi file .MP11

File .MP11 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *