MP12 File

? Cách mở file .MP12? Những phần mềm mở file .MP12 và sửa file lỗi. Convert N/A MP12 file sang định dạng khác.

.MP12 File Extension

   
File name MP12 File
File Type Multisim 12 Project
Nhà phát triển National Instruments
Phân loại CAD Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.3 ★ (4 Bình chọn)

File .MP12 là file gì?

MP12 là CAD Files - Multisim 12 Project, dưới định dạng N/A được phát triển bởi National Instruments.

Hồ MP12 là một dự án tạo ra bởi phiên bản 12 của Multisim, một chương trình dùng để thiết kế, phân tích, mô phỏng và bảng mạch in (PCB). Nó chứa tham chiếu đến thiết kế mạch lưu trữ trong .MS12 tập tin và có thể bao gồm kết quả mô phỏng, tài liệu và báo cáo. MP12 tập tin được sử dụng để tổ chức và quản lý nhiều thiết kế trong một dự án.

What is a MP12 file?

An MP12 file is a project created by version 12 of Multisim, a program used to design, analyze, and simulate printed circuit boards (PCB). It contains references to circuit designs stored in .MS12 files and may include simulation results, documents, and reports. MP12 files are used to organize and manage multiple designs in a project.

Cách mở .MP12 file

Để mở file .MP12 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MP12 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MP12

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MP12 do người dùng đóng góp.

  • National Instruments Multisim

Chuyển đổi file .MP12

File .MP12 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *