MP13 File

? Cách mở file .MP13? Những phần mềm mở file .MP13 và sửa file lỗi. Convert N/A MP13 file sang định dạng khác.

.MP13 File Extension

   
File name MP13 File
File Type Multisim 13 Project
Nhà phát triển National Instruments
Phân loại CAD Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (3 Bình chọn)

File .MP13 là file gì?

MP13 là CAD Files - Multisim 13 Project, dưới định dạng N/A được phát triển bởi National Instruments.

Hồ MP13 là một dự án tạo ra bởi phiên bản 13 của Multisim, một chương trình sử dụng để phân tích, thiết kế và mô phỏng bảng mạch in (PCB). Nó chứa tham chiếu đến một hoặc nhiều thiết kế mạch lưu trữ trong .MS13 tập tin. MP13 cũng tập tin kết quả mô phỏng cửa hàng, báo cáo và tài liệu.

What is a MP13 file?

An MP13 file is a project created by version 13 of Multisim, a program used to analyze, design, and simulate printed circuit board (PCB). It contains references to one or more circuit designs stored in .MS13 files. MP13 files also store simulation results, reports, and documents.

Cách mở .MP13 file

Để mở file .MP13 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MP13 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MP13

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MP13 do người dùng đóng góp.

  • National Instruments Multisim

Chuyển đổi file .MP13

File .MP13 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *