MP14 File

? Cách mở file .MP14? Những phần mềm mở file .MP14 và sửa file lỗi. Convert N/A MP14 file sang định dạng khác.

.MP14 File Extension

   
File name MP14 File
File Type Multisim 14 Project
Nhà phát triển National Instruments
Phân loại CAD Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.8 ★ (5 Bình chọn)

File .MP14 là file gì?

MP14 là CAD Files - Multisim 14 Project, dưới định dạng N/A được phát triển bởi National Instruments.

Hồ MP14 là một dự án tạo ra bởi phiên bản 14 của Multisim, một chương trình sử dụng để phân tích, thiết kế và mô phỏng mạch. Nó chứa kết quả mô phỏng, các báo cáo, tài liệu và tham chiếu tới một hoặc nhiều thiết kế mạch lưu trữ trong .MS14 tập tin. MP14 tập tin được sử dụng để tổ chức MS14 thiết kế trong một dự án.

What is a MP14 file?

An MP14 file is a project created by version 14 of Multisim, a program used to analyze, design, and simulate circuits. It contains simulation results, reports, documents, and references to one or more circuit designs stored in .MS14 files. MP14 files are used to organize MS14 designs in one project.

Cách mở .MP14 file

Để mở file .MP14 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MP14 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MP14

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MP14 do người dùng đóng góp.

  • National Instruments Multisim

Chuyển đổi file .MP14

File .MP14 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *