MP21 File

? Cách mở file .MP21? Những phần mềm mở file .MP21 và sửa file lỗi. Convert N/A MP21 file sang định dạng khác.

.MP21 File Extension

   
File name MP21 File
File Type 1AXMEDIS MPEG-21 Object
Nhà phát triển AXMEDIS
Phân loại Video Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (6 Bình chọn)

File .MP21 là file gì?

MP21 là Video Files - 1AXMEDIS MPEG-21 Object, dưới định dạng N/A được phát triển bởi AXMEDIS.

Phương tiện truyền thông tập tin được lưu trong định dạng phân phối nội dung AXMEDIS; có thể chứa nhiều loại phương tiện truyền thông, chẳng hạn như hình ảnh, video và dữ liệu âm thanh; cũng có thể bao gồm siêu dữ liệu và thông tin DRM bảo vệ bản quyền.

What is a MP21 file?

Media file saved in the AXMEDIS content distribution format; may contain multiple types of media, such as images, video, and audio data; may also include metadata, and DRM copy-protection information.

Cách mở .MP21 file

Để mở file .MP21 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MP21 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MP21

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MP21 do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • QuickTime
  • QuickTime

Chuyển đổi file .MP21

File .MP21 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *