MPGINDEX File

? Cách mở file .MPGINDEX? Những phần mềm mở file .MPGINDEX và sửa file lỗi. Convert Binary MPGINDEX file sang định dạng khác.

.MPGINDEX File Extension

   
File name MPGINDEX File
File Type Adobe MPEG Index File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Video Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .MPGINDEX là file gì?

MPGINDEX là Video Files - Adobe MPEG Index File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Adobe Systems.

bộ nhớ cache video được tạo ra bởi một số sản phẩm của Adobe, bao gồm Premiere Pro; dữ liệu hình ảnh cửa hàng MPEG đã được nhập khẩu vào chương trình; sử dụng một định dạng độc quyền giúp các phần mềm tạo xem trước nhanh hơn.

What is a MPGINDEX file?

Video cache created by several Adobe products, including Premiere Pro; stores MPEG video data that has been imported into the program; uses a proprietary format that helps the software generate previews more quickly.

Cách mở .MPGINDEX file

Để mở file .MPGINDEX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MPGINDEX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MPGINDEX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MPGINDEX do người dùng đóng góp.

  • Adobe Encore CS6
  • Adobe Premiere Pro 2020
  • Adobe Premiere Pro 2020
  • Adobe After Effects 2020

Chuyển đổi file .MPGINDEX

File .MPGINDEX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *