MPI File

? Cách mở file .MPI? Những phần mềm mở file .MPI và sửa file lỗi. Convert Text MPI file sang định dạng khác.

.MPI File Extension

   
File name MPI File
File Type InstallJammer Project File
Nhà phát triển The InstallJammer Team
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2.4 ★ (5 Bình chọn)

File .MPI là file gì?

MPI là Data Files - InstallJammer Project File, dưới định dạng Text được phát triển bởi The InstallJammer Team.

hồ sơ dự án tạo ra bởi InstallJammer, một chương trình miễn phí dùng để tạo các trình cài đặt phần mềm crossplatform; tiết kiệm các tập tin cài đặt cũng như siêu dữ liệu ứng dụng và hành động cho quá trình cài đặt; sử dụng để làm các trình cài đặt Windows, Linux, và Mac.

What is a MPI file?

Project file created by InstallJammer, a free program used to make crossplatform software installers; saves the installer files as well as application metadata and actions for the installation; used for making Windows, Linux, and Mac installers.

Cách mở .MPI file

Để mở file .MPI click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MPI bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MPI

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MPI do người dùng đóng góp.

  • InstallJammer
  • MediaPortal
  • MediaPortal
  • progeCAD Professional English
  • Media Player Classic
  • Autodesk Moldflow CAE Software
  • Autodesk Moldflow CAE Software

Chuyển đổi file .MPI

File .MPI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *