MPJ File

? Cách mở file .MPJ? Những phần mềm mở file .MPJ và sửa file lỗi. Convert Binary MPJ file sang định dạng khác.

.MPJ File Extension

   
File name MPJ File
File Type 1Minitab Project File
Nhà phát triển Minitab
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.9 ★ (22 Bình chọn)

File .MPJ là file gì?

MPJ là Data Files - 1Minitab Project File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Minitab.

hồ sơ dự án được sử dụng bởi Minitab, một chương trình nghiên cứu thống kê sử dụng cho quy trình kinh doanh và quản lý chất lượng; chứa tất cả các công việc của người dùng, bao gồm cả các dữ liệu (file .MTW), lịch sử phiên, đồ thị, và các báo cáo; sử dụng để biên dịch nhiều nguồn lực phân tích lại với nhau thành một dự án duy nhất.

What is a MPJ file?

Project file used by Minitab, a statistical analysis program used for business processes and quality management; contains all user work, including the data (.MTW files), session history, graphs, and reports; used to compile multiple analysis resources together into single a project.

Cách mở .MPJ file

Để mở file .MPJ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MPJ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MPJ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MPJ do người dùng đóng góp.

  • Minitab Statistical Software
  • Minitab
  • Minitab
  • Video Edit Magic
  • Mtb Application
  • Adobe RoboHelp HTML
  • Adobe RoboHelp HTML

Chuyển đổi file .MPJ

File .MPJ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *