MPK File

? Cách mở file .MPK? Những phần mềm mở file .MPK và sửa file lỗi. Convert Binary MPK file sang định dạng khác.

.MPK File Extension

   
File name MPK File
File Type 1ArcGIS Map Package
Nhà phát triển ESRI
Phân loại GIS Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (44 Bình chọn)

File .MPK là file gì?

MPK là GIS Files - 1ArcGIS Map Package, dưới định dạng Binary được phát triển bởi ESRI.

tập bản đồ đóng gói tạo ra bởi ArcMap, một chương trình lập bản đồ GIS bao gồm với ESRI ArcGIS Desktop; cửa hàng cả file .MXD và tất cả các dữ liệu cho bản đồ, ngay cả khi dữ liệu được ban đầu vị trí ở xa hoặc khác nhau; sử dụng để lưu một hợp nhất, bản đồ khép kín và chia sẻ nó với một người dùng tại một địa điểm khác nhau.

What is a MPK file?

Packaged map file created by ArcMap, a GIS mapping program included with ESRI ArcGIS Desktop; stores both the .MXD file and all data for the map, even if the data is originally located at remote or disparate locations; used for saving a consolidated, self-contained map and sharing it with a user at a different location.

Cách mở .MPK file

Để mở file .MPK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MPK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MPK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MPK do người dùng đóng góp.

  • ESRI ArcGIS for Desktop
  • Mobogenie3
  • Mobogenie3
  • MiRouter
  • Version Selector
  • Unisight Digital Surveillance Software
  • Unisight Digital Surveillance Software

Chuyển đổi file .MPK

File .MPK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *