MPM File

? Cách mở file .MPM? Những phần mềm mở file .MPM và sửa file lỗi. Convert N/A MPM file sang định dạng khác.

.MPM File Extension

   
File name MPM File
File Type Max Payne Modfication File
Nhà phát triển Rockstar Games
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (5 Bình chọn)

File .MPM là file gì?

MPM là Game Files - Max Payne Modfication File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Rockstar Games.

Nén Max Payne tập tin sửa đổi trò chơi được tạo ra bằng cách sử dụng Remedy Lưu trữ hệ thống (RAS); được sử dụng để điều chỉnh mức Max Payne hiện có hoặc tạo ra mức độ tùy chỉnh mới; có thể được áp dụng cho các ứng dụng Max Payne sử dụng chương trình RASMaker.

What is a MPM file?

Compressed Max Payne game modification file created using the Remedy Archive System (RAS); used for modifying existing Max Payne levels or creating new custom levels; can be applied to the Max Payne application using the RASMaker program.

Cách mở .MPM file

Để mở file .MPM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MPM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MPM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MPM do người dùng đóng góp.

  • Rockstar Games Max Payne
  • Any Video Converter Professional
  • Any Video Converter Professional
  • RealPlayer
  • Storm Codec Unicode
  • Microsoft Windows Media Player
  • Microsoft Windows Media Player

Chuyển đổi file .MPM

File .MPM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *