MPO File

? Cách mở file .MPO? Những phần mềm mở file .MPO và sửa file lỗi. Convert Binary MPO file sang định dạng khác.

.MPO File Extension

   
File name MPO File
File Type Multi Picture Object File
Nhà phát triển CIPA
Phân loại Raster Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.5 ★ (57 Bình chọn)

File .MPO là file gì?

MPO là Raster Image Files - Multi Picture Object File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi CIPA.

tập tin một MPO là một hình ảnh lập thể bao gồm hai hình ảnh 2D .JPG được kết hợp thành một 3D hình ảnh.  Nó có thể được tạo ra bởi máy ảnh số như loạt Fujifilm FinePix Real 3D hay Nintendo 3DS. file MPO thường được sử dụng bởi TV 3D để xem 3D hình ảnh.

What is a MPO file?

An MPO file is a stereoscopic image that consists of two 2D .JPG images that are combined into one 3D image. It may be created by digital cameras such as the Fujifilm FinePix Real 3D series or Nintendo 3DS. MPO files are typically used by 3D TVs for viewing 3D pictures.

Cách mở .MPO file

Để mở file .MPO click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MPO bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MPO

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MPO do người dùng đóng góp.

 • Snapily 3D Camera Prints
 • StereoPhoto Maker
 • StereoPhoto Maker
 • Stereomerger
 • STOIK Imaging Imagic
 • Adobe Photoshop 2020
 • Adobe Photoshop 2020
 • MPO Explorer
 • CyberLink PowerDVD 17
 • NVIDIA 3D Vision Photo Viewer
 • Microsoft Photos

Chuyển đổi file .MPO

File .MPO có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *