MPPZ File

? Cách mở file .MPPZ? Những phần mềm mở file .MPPZ và sửa file lỗi. Convert N/A MPPZ file sang định dạng khác.

.MPPZ File Extension

   
File name MPPZ File
File Type MagicPlot Project File
Nhà phát triển Magicplot Systems
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.3 ★ (4 Bình chọn)

File .MPPZ là file gì?

MPPZ là Data Files - MagicPlot Project File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Magicplot Systems.

hồ sơ dự án tạo ra bởi MagicPlot, một ứng dụng sử dụng cho âm mưu khoa học và xử lý dữ liệu; hỗ trợ đa nền tảng sử dụng và chứa bảng dữ liệu, âm mưu, và công thức được sử dụng để tính toán; sử dụng để tạo ra lô được bao gồm trong các ấn phẩm, thuyết trình, và các giấy tờ khác.

What is a MPPZ file?

Project file created by MagicPlot, an application used for scientific plotting and data processing; supports cross-platform use and contains data tables, plots, and formulas used for calculations; used for generating plots that are included in publications, presentations, and other papers.

Cách mở .MPPZ file

Để mở file .MPPZ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MPPZ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MPPZ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MPPZ do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .MPPZ

File .MPPZ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *