MQV File

? Cách mở file .MQV? Những phần mềm mở file .MQV và sửa file lỗi. Convert N/A MQV file sang định dạng khác.

.MQV File Extension

   
File name MQV File
File Type Sony Movie Format File
Nhà phát triển Sony
Phân loại Video Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.5 ★ (4 Bình chọn)

File .MQV là file gì?

MQV là Video Files - Sony Movie Format File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Sony.

định dạng phim độc quyền được sử dụng bởi các thiết bị Sony, chẳng hạn như các Clie PDA; tương tự như một file video MP4, nhưng sử dụng một phương pháp mã hóa khác nhau; có thể chơi được với Apple QuickTime Player 6 hoặc muộn hơn.

What is a MQV file?

Proprietary movie format used by Sony devices, such as the the Clie PDA; similar to a .MP4 video file, but uses a different encoding method; playable with Apple QuickTime Player 6 or later.

Cách mở .MQV file

Để mở file .MQV click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MQV bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MQV

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MQV do người dùng đóng góp.

  • MPlayer
  • Apple QuickTime Player
  • Apple QuickTime Player
  • GRETECH GOM Player
  • KMPlayer
  • QuickTime
  • QuickTime

Chuyển đổi file .MQV

File .MQV có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *