MRB File

? Cách mở file .MRB? Những phần mềm mở file .MRB và sửa file lỗi. Convert Binary MRB file sang định dạng khác.

.MRB File Extension

   
File name MRB File
File Type Multiple Resolution Bitmap File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Raster Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.4 ★ (5 Bình chọn)

File .MRB là file gì?

MRB là Raster Image Files - Multiple Resolution Bitmap File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

file ảnh Bitmap chứa độ phân giải khác nhau của một hình ảnh; bao gồm các thiết lập đánh dấu mỗi hình ảnh cho một nghị quyết cụ thể và loại màn hình; ngăn đồ họa khỏi bị kéo dài hoặc xuất hiện quá lớn hay nhỏ; cũng giúp cho việc lập bản đồ màu sắc chính xác hơn trên màn hình khác nhau nhìn.

What is a MRB file?

Bitmap image file containing several different resolutions of an image; includes settings that mark each image for a specific resolution and type of display; prevents graphics from being stretched or appearing too big or small; also helps for mapping colors more accurately on different-looking displays.

Cách mở .MRB file

Để mở file .MRB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MRB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MRB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MRB do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • Slicer
  • Slicer
  • Print Artist

Chuyển đổi file .MRB

File .MRB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *