MRC File

? Cách mở file .MRC? Những phần mềm mở file .MRC và sửa file lỗi. Convert N/A MRC file sang định dạng khác.

.MRC File Extension

   
File name MRC File
File Type mIRC Script File
Nhà phát triển mIRC
Phân loại Executable Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.7 ★ (12 Bình chọn)

File .MRC là file gì?

MRC là Executable Files - mIRC Script File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi mIRC.

Kịch bản cho mIRC, một chương trình Internet Relay Chat; có thể được tạo ra bằng cách sử dụng mIRC Script Editor; được sử dụng để tự động hoá các chức năng trong mIRC, chẳng hạn như tạo cửa sổ hộp thoại và bảo vệ người sử dụng và các kênh truyền hình chống spam và tràn ngập.

What is a MRC file?

Script for mIRC, an Internet relay chat program; can be created using the mIRC Scripts Editor; used for automating functions within mIRC, such as creating dialog windows and protecting users and channels against spam and flooding.

Cách mở .MRC file

Để mở file .MRC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MRC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MRC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MRC do người dùng đóng góp.

  • Dragon UnPACKer
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • MarcEdit
  • Unicode Spydus Cataloguing Client

Chuyển đổi file .MRC

File .MRC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *