MS12 File

? Cách mở file .MS12? Những phần mềm mở file .MS12 và sửa file lỗi. Convert N/A MS12 file sang định dạng khác.

.MS12 File Extension

   
File name MS12 File
File Type Multisim 12 Circuit Design File
Nhà phát triển National Instruments
Phân loại CAD Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (3 Bình chọn)

File .MS12 là file gì?

MS12 là CAD Files - Multisim 12 Circuit Design File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi National Instruments.

Hồ MS12 là một file CAD tạo ra với phiên bản 12 của Multisim, một chương trình sử dụng cho bảng mạch in (PCB) thiết kế, mô phỏng và phân tích. Nó bao gồm một sơ đồ mạch được thiết kế bởi người dùng. MS12 tập tin có thể được mô phỏng trong các phần mềm để phân tích mạch.

What is a MS12 file?

An MS12 file is a CAD file created with version 12 of Multisim, a program used for printed circuit board (PCB) design, simulation, and analysis. It contains a circuit schematic designed by the user. MS12 files can be simulated in the software to analyze the circuit.

Cách mở .MS12 file

Để mở file .MS12 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MS12 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MS12

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MS12 do người dùng đóng góp.

  • National Instruments Multisim
  • NI Multisim Component Evaluator
  • NI Multisim Component Evaluator

Chuyển đổi file .MS12

File .MS12 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *