MS14 File

? Cách mở file .MS14? Những phần mềm mở file .MS14 và sửa file lỗi. Convert N/A MS14 file sang định dạng khác.

.MS14 File Extension

   
File name MS14 File
File Type Multisim 14 Circuit Design File
Nhà phát triển National Instruments
Phân loại CAD Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.2 ★ (5 Bình chọn)

File .MS14 là file gì?

MS14 là CAD Files - Multisim 14 Circuit Design File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi National Instruments.

Hồ MS14 là một file CAD tạo ra với phiên bản 14 của Multisim, một chương trình dùng để thiết kế, nguyên mẫu, và thử nghiệm in mạch. Nó chứa một mạch thiết kế sơ đồ, có thể bao gồm điốt, các thành phần kết nối, các chỉ số, và thiết bị ngoại vi.

What is a MS14 file?

An MS14 file is a CAD file created with version 14 of Multisim, a program used to design, prototype, and test printed circuits. It contains a circuit schematic design, which may include diodes, components connectors, indicators, and peripherals.

Cách mở .MS14 file

Để mở file .MS14 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MS14 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MS14

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MS14 do người dùng đóng góp.

  • National Instruments Multisim

Chuyển đổi file .MS14

File .MS14 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *