MS3D File

? Cách mở file .MS3D? Những phần mềm mở file .MS3D và sửa file lỗi. Convert N/A MS3D file sang định dạng khác.

.MS3D File Extension

   
File name MS3D File
File Type MilkShape 3D Model
Nhà phát triển Chumbalum Soft
Phân loại 3D Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (4 Bình chọn)

File .MS3D là file gì?

MS3D là 3D Image Files - MilkShape 3D Model, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Chumbalum Soft.

mô hình ba chiều được tạo ra với MilkShape 3D, một đa giác thấp 3D modeler; chứa một mô hình 3D bao gồm xương, bề mặt, và dữ liệu kết cấu; cũng có thể bao gồm 3D dữ liệu hình ảnh động; có thể được xuất khẩu sang một số định dạng 3D khác nhau.

What is a MS3D file?

Three-dimensional model created with MilkShape 3D, a low-polygon 3D modeler; contains a 3D model that includes skeleton, surface, and texture data; may also include 3D animation data; can be exported to several different 3D formats.

Cách mở .MS3D file

Để mở file .MS3D click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MS3D bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MS3D

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MS3D do người dùng đóng góp.

  • Chumbalum Soft MilkShape 3D
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Misfit Model 3D

Chuyển đổi file .MS3D

File .MS3D có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *