MS7 File

? Cách mở file .MS7? Những phần mềm mở file .MS7 và sửa file lỗi. Convert Binary MS7 file sang định dạng khác.

.MS7 File Extension

   
File name MS7 File
File Type Multisim 7 Circuit Design File
Nhà phát triển National Instruments
Phân loại CAD Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .MS7 là file gì?

MS7 là CAD Files - Multisim 7 Circuit Design File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi National Instruments.

hồ sơ thiết kế mạch tạo ra bởi Multisim, một ứng dụng CAD được sử dụng để thiết kế mạch, mô phỏng và phân tích; lưu trữ một sơ đồ của một bảng mạch; được sử dụng để chạy mô phỏng của thiết kế trong phần mềm.

What is a MS7 file?

Circuit design file created by Multisim, a CAD application used for circuit design, simulation, and analysis; stores a schematic of a circuit board; used for running simulations of the design within the software.

Cách mở .MS7 file

Để mở file .MS7 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MS7 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MS7

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MS7 do người dùng đóng góp.

  • National Instruments Multisim
  • Multisim
  • Multisim
  • Market Analyst

Chuyển đổi file .MS7

File .MS7 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *