MS8 File

? Cách mở file .MS8? Những phần mềm mở file .MS8 và sửa file lỗi. Convert Binary MS8 file sang định dạng khác.

.MS8 File Extension

   
File name MS8 File
File Type Multisim 8 Circuit Design File
Nhà phát triển National Instruments
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .MS8 là file gì?

MS8 là Data Files - Multisim 8 Circuit Design File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi National Instruments.

Mạch thiết kế được tạo ra bởi Multisim phiên bản 8, một chương trình thiết kế mạch và phân tích; chứa một sơ đồ bố trí của một bảng mạch in (PCB) có thể được mô phỏng trong Multisim; cũng có thể được sử dụng để lưu trữ PLD (Programmable Logic Thiết kế) sơ đồ.

What is a MS8 file?

Circuit design created by Multisim version 8, a circuit design and analysis program; contains a layout schematic of a printed circuit board (PCB) that can be simulated in Multisim; may also be used to store PLD (Programmable Logic Design) schematics.

Cách mở .MS8 file

Để mở file .MS8 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MS8 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MS8

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MS8 do người dùng đóng góp.

  • National Instruments Multisim
  • Electronics Workbench
  • Electronics Workbench
  • SIMUL8
  • See S8.EXE for version info

Chuyển đổi file .MS8

File .MS8 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *