MS9 File

? Cách mở file .MS9? Những phần mềm mở file .MS9 và sửa file lỗi. Convert Binary MS9 file sang định dạng khác.

.MS9 File Extension

   
File name MS9 File
File Type Multisim 9 Circuit Design File
Nhà phát triển National Instruments
Phân loại CAD Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .MS9 là file gì?

MS9 là CAD Files - Multisim 9 Circuit Design File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi National Instruments.

hồ sơ thiết kế mạch tạo ra với Multisim, một thiết kế mạch, mô phỏng, và chương trình phân tích; chứa một sơ đồ của một bảng mạch có thể được sử dụng để chạy mô phỏng trong phần mềm.

What is a MS9 file?

Circuit design file created with Multisim, a circuit design, simulation, and analysis program; contains a schematic of a circuit board that can be used to run simulations within the software.

Cách mở .MS9 file

Để mở file .MS9 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MS9 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MS9

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MS9 do người dùng đóng góp.

  • National Instruments Multisim
  • Electronics Workbench
  • Electronics Workbench

Chuyển đổi file .MS9

File .MS9 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *