MSB File

? Cách mở file .MSB? Những phần mềm mở file .MSB và sửa file lỗi. Convert Binary MSB file sang định dạng khác.

.MSB File Extension

   
File name MSB File
File Type Oracle Binary Message File
Nhà phát triển Oracle
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.5 ★ (4 Bình chọn)

File .MSB là file gì?

MSB là Data Files - Oracle Binary Message File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Oracle.

Nộp được sử dụng bởi phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ Oracle; tiết kiệm thông điệp ứng dụng, điển hình là lỗi, được tạo ra bởi phần mềm; lưu trong một định dạng nhị phân, cho phép tra cứu thông điệp nhanh hơn; đóng vai trò như một log file có thể đọc được các cảnh báo chương trình.

What is a MSB file?

File used by Oracle relational database management software; saves application messages, typically errors, generated by the software; saved in a binary format, which allows quicker message lookup; acts as a readable log file for program alerts.

Cách mở .MSB file

Để mở file .MSB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MSB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MSB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MSB do người dùng đóng góp.

  • Oracle .msb files unpacker
  • Oracle Database
  • Oracle Database
  • MortgageStream
  • MsButor3
  • GWD Text Editor
  • GWD Text Editor

Chuyển đổi file .MSB

File .MSB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *