MSBT File

? Cách mở file .MSBT? Những phần mềm mở file .MSBT và sửa file lỗi. Convert Text and Binary MSBT file sang định dạng khác.

.MSBT File Extension

   
File name MSBT File
File Type Message Studio Binary Text File
Nhà phát triển Nintendo
Phân loại Game Files
Định dạng Text and Binary
Độ phổ biến 3.8 ★ (4 Bình chọn)

File .MSBT là file gì?

MSBT là Game Files - Message Studio Binary Text File, dưới định dạng Text and Binary được phát triển bởi Nintendo.

tập tin một MSBT chứa thông tin về cách văn bản sẽ được hiển thị trong các trò chơi khác nhau trong vài Nintendo console, như 3DS, Switch, Wii và Wii U. Nó lưu trữ thông tin về hộp thoại xuất hiện trong suốt trận đấu, chẳng hạn như các văn bản thực tế, sự xuất hiện của hộp thoại, nhân vật do phải với hộp thoại, và khi xuất hiện hộp thoại.

What is a MSBT file?

An MSBT file contains information about how text is displayed in various games for several Nintendo consoles, such as 3DS, Switch, Wii, and Wii U. It stores information about dialogs that appear during the game, such as the actual text, the appearance of the dialog, the character attributed with the dialog, and when the dialog appears.

Cách mở .MSBT file

Để mở file .MSBT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MSBT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MSBT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MSBT do người dùng đóng góp.

  • msbtEditor
  • IcySon55 MSBT Editor Reloaded
  • IcySon55 MSBT Editor Reloaded

Chuyển đổi file .MSBT

File .MSBT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *