MSC File

? Cách mở file .MSC? Những phần mềm mở file .MSC và sửa file lỗi. Convert XML MSC file sang định dạng khác.

.MSC File Extension

   
File name MSC File
File Type 1Microsoft Management Console Snap-in Control File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại System Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 4.1 ★ (30 Bình chọn)

File .MSC là file gì?

MSC là System Files - 1Microsoft Management Console Snap-in Control File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Microsoft.

Tập tin thêm vào Microsoft Management Console (MMC), một chương trình sử dụng để hệ thống máy tính cấu hình và màn hình Windows; chứa một "snap-in," mà là một mô-đun cung cấp khả năng quản lý bổ sung; lưu trong một định dạng XML có thể được xem và sửa với trình biên tập văn bản cơ bản.

What is a MSC file?

File added to the Microsoft Management Console (MMC), a program used to configure and monitor Windows computer systems; contains a "snap-in," which is a module that provides additional administration capabilities; saved in an XML format that can be viewed and edited with basic a text editor.

Cách mở .MSC file

Để mở file .MSC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MSC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MSC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MSC do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .MSC

File .MSC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *