MSCT File

? Cách mở file .MSCT? Những phần mềm mở file .MSCT và sửa file lỗi. Convert Text MSCT file sang định dạng khác.

.MSCT File Extension

   
File name MSCT File
File Type MOPEKS Script File
Nhà phát triển MOPEKS
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .MSCT là file gì?

MSCT là Data Files - MOPEKS Script File, dưới định dạng Text được phát triển bởi MOPEKS.

Tập tin được tạo ra bởi MOPEKS, một chương trình mà tạo ra nhiều chương trình chạy bởi kịch bản của mình để sử dụng mỗi khác để giải quyết vấn đề; chứa dữ liệu kịch bản, được truy cập khi tập tin được nhấp để tiến hành MOPEKS để chạy các hành động thích hợp.

What is a MSCT file?

File created by MOPEKS, a program that generates multiple programs run by its script to use each other to solve problems; contains script data, which is accessed when the file is clicked to conduct MOPEKS to run the appropriate actions.

Cách mở .MSCT file

Để mở file .MSCT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MSCT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MSCT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MSCT do người dùng đóng góp.

  • MOPEKS

Chuyển đổi file .MSCT

File .MSCT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *