MSCX File

? Cách mở file .MSCX? Những phần mềm mở file .MSCX và sửa file lỗi. Convert Text MSCX file sang định dạng khác.

.MSCX File Extension

   
File name MSCX File
File Type MuseScore Music Score File
Nhà phát triển The MuseScore Team
Phân loại Audio Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4.1 ★ (12 Bình chọn)

File .MSCX là file gì?

MSCX là Audio Files - MuseScore Music Score File, dưới định dạng Text được phát triển bởi The MuseScore Team.

điểm âm nhạc được tạo ra bởi MuseScore, một thành phần nhạc miễn phí và chương trình ký hiệu; chứa một thành phần âm nhạc, bao gồm công cụ, chữ ký quan trọng, ghi chú âm nhạc, và chữ ký thời gian; cũng chứa thông tin thành phần khác, chẳng hạn như tiêu đề, nhà soạn nhạc, và các thông tin bản quyền.

What is a MSCX file?

Music score created by MuseScore, a free music composition and notation program; contains a music composition, including instruments, key signatures, music notes, and time signatures; also contains other composition information, such as the title, composer, and copyright information.

Cách mở .MSCX file

Để mở file .MSCX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MSCX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MSCX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MSCX do người dùng đóng góp.

  • MuseScore
  • muscore - Shortcut
  • muscore - Shortcut
  • mscore

Chuyển đổi file .MSCX

File .MSCX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *