MSCZ File

? Cách mở file .MSCZ? Những phần mềm mở file .MSCZ và sửa file lỗi. Convert Zip MSCZ file sang định dạng khác.

.MSCZ File Extension

   
File name MSCZ File
File Type MuseScore Compressed Score File
Nhà phát triển The MuseScore Team
Phân loại Audio Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 3.8 ★ (46 Bình chọn)

File .MSCZ là file gì?

MSCZ là Audio Files - MuseScore Compressed Score File, dưới định dạng Zip được phát triển bởi The MuseScore Team.

tập tin một MSCZ chứa một số điểm âm nhạc được tạo ra bởi MuseScore, một chương trình miễn phí sử dụng cho các thành phần âm nhạc và ký hiệu. Nó lưu trữ một phần, bao gồm công cụ, thời gian và chữ ký quan trọng, và ghi chú âm nhạc.  MSCZ còn cả các file chứa số siêu dữ liệu như nhà soạn nhạc, tiêu đề, và thông tin bản quyền.

What is a MSCZ file?

An MSCZ file contains a music score created by MuseScore, a free program used for music composition and notation. It stores a composition, including instruments, time and key signatures, and music notes. MSCZ files also contain score metadata such as composer, title, and copyright information.

Cách mở .MSCZ file

Để mở file .MSCZ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MSCZ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MSCZ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MSCZ do người dùng đóng góp.

  • MuseScore
  • AVS4YOU Software Navigator
  • AVS4YOU Software Navigator
  • muscore - Shortcut
  • mscore

Chuyển đổi file .MSCZ

File .MSCZ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *