MSHC File

? Cách mở file .MSHC? Những phần mềm mở file .MSHC và sửa file lỗi. Convert Zip MSHC file sang định dạng khác.

.MSHC File Extension

   
File name MSHC File
File Type Microsoft Help Container File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Developer Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 4.5 ★ (2 Bình chọn)

File .MSHC là file gì?

MSHC là Developer Files - Microsoft Help Container File, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Microsoft.

gói trợ giúp tạo ra trong định dạng MS 1.x Help Viewer, thay thế 2.x MS Help (.HXS) và MS Help 1.x định dạng (.CHM); cửa hàng giúp nội dung như file .HTML, hình ảnh và văn bản bằng văn bản; lưu trong một định dạng ZIP nén.

What is a MSHC file?

Help package created in the MS Help Viewer 1.x format, which replaces the MS Help 2.x (.HXS) and MS Help 1.x (.CHM) formats; stores help content such as .HTML files, images, and written text; saved in a compressed .ZIP format.

Cách mở .MSHC file

Để mở file .MSHC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MSHC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MSHC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MSHC do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Windows zip utility
  • The Helpware Group FAR
  • The Helpware Group FAR
  • FAR by http://www.Helpware.net

Chuyển đổi file .MSHC

File .MSHC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *