MSKN File

? Cách mở file .MSKN? Những phần mềm mở file .MSKN và sửa file lỗi. Convert N/A MSKN file sang định dạng khác.

.MSKN File Extension

   
File name MSKN File
File Type MediaMonkey Skin File
Nhà phát triển Ventis Media
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (3 Bình chọn)

File .MSKN là file gì?

MSKN là Settings Files - MediaMonkey Skin File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Ventis Media.

Chủ đề hoặc da, định nghĩa các giao diện của MediaMonkey, một chương trình tổ chức và chơi các file nhạc; chứa các tùy chọn giao diện cho thanh tiêu đề, thanh trạng thái, các nút, tab, và hộp kiểm.

What is a MSKN file?

Theme, or skin, that defines the look and feel of MediaMonkey, a program for organizing and playing music files; contains interface settings for the title bar, status bar, buttons, tabs, and checkboxes.

Cách mở .MSKN file

Để mở file .MSKN click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MSKN bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MSKN

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MSKN do người dùng đóng góp.

  • Ventis Media MediaMonkey

Chuyển đổi file .MSKN

File .MSKN có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *