MSSTYLE File

? Cách mở file .MSSTYLE? Những phần mềm mở file .MSSTYLE và sửa file lỗi. Convert N/A MSSTYLE file sang định dạng khác.

.MSSTYLE File Extension

   
File name MSSTYLE File
File Type Windows XP Unsigned Style
Nhà phát triển N/A
Phân loại System Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (4 Bình chọn)

File .MSSTYLE là file gì?

MSSTYLE là System Files - Windows XP Unsigned Style, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Theme hay "phong cách" có thể được áp dụng cho giao diện Windows XP; bao gồm hình ảnh tùy chỉnh, màu sắc, biểu tượng, và các yếu tố khác; cho phép người dùng thay đổi giao diện tổng thể và cảm nhận của máy tính để bàn Windows.

What is a MSSTYLE file?

Theme or "style" that can be applied to the Windows XP interface; includes custom images, colors, icons, and other elements; allows users to change the overall look and feel of the Windows desktop.

Cách mở .MSSTYLE file

Để mở file .MSSTYLE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MSSTYLE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MSSTYLE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MSSTYLE do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Windows XP

Chuyển đổi file .MSSTYLE

File .MSSTYLE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *