MSSTYLES File

? Cách mở file .MSSTYLES? Những phần mềm mở file .MSSTYLES và sửa file lỗi. Convert N/A MSSTYLES file sang định dạng khác.

.MSSTYLES File Extension

   
File name MSSTYLES File
File Type Windows XP Style
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại System Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.9 ★ (15 Bình chọn)

File .MSSTYLES là file gì?

MSSTYLES là System Files - Windows XP Style, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

file theme cho Windows XP có chứa màu sắc và hình ảnh được sử dụng bởi các cửa sổ, các nút, và các yếu tố khác trong GUI Windows; hai MSSTYLES phổ biến từ Microsoft bao gồm các chủ đề Luna và Zune; chủ đề Royale được sử dụng bởi Windows XP Media Center Edition.

What is a MSSTYLES file?

Theme file for Windows XP that contains colors and images used by windows, buttons, and other elements within the Windows GUI; two popular MSSTYLES from Microsoft include the Luna and Zune themes; the Royale theme is used by Windows XP Media Center Edition.

Cách mở .MSSTYLES file

Để mở file .MSSTYLES click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MSSTYLES bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MSSTYLES

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MSSTYLES do người dùng đóng góp.

  • Parallels Desktop for Mac with Windows installed
  • Personalization Panel by http:/winaero.com
  • Personalization Panel by http:/winaero.com
  • Media Player Classic
  • Personalization Panel by http://windowstheme.ru
  • Stardock SkinStudio
  • Stardock SkinStudio

Chuyển đổi file .MSSTYLES

File .MSSTYLES có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *